Landelijke werving van studenten voor de maritieme sector

31 oktober 2022
Landelijke werving van studenten voor de maritieme sector

De maritieme sector en de maritieme scholen (waaronder MLC De Ruyter) slaan de handen ineen om de instroom in het maritiem technisch onderwijs te vergroten om zo ook in de toekomst een sterke maritieme sector voor Nederland te kunnen garanderen. In dit najaar staan de scholen en de sector daarom gezamenlijk op de vier landelijke grote studiekeuzebeurzen.

Beleef maritiem

Ieder jaar vinden vier grote studiekeuzebeurzen plaats waar ongeveer 55.000 scholieren in de laatste fase van de middelbare school zich oriënteren op vervolgonderwijs. Onder de noemer “leren werken op en met water” worden aankomend studenten en hun ouders geïnformeerd over maritieme vervolgopleidingen en de werkzaamheden in de maritieme sector. Het beleven staat hierbij centraal. Frits Luijten (coördinator van de onderwijsbeurzen voor de maritieme sector): “Het werken in de maritieme sector speelt zich veelal af buiten het zichtveld, daarom brengen we de maritieme beleving naar de beurzen toe.” In de stand worden diverse doe-activiteiten aangeboden en studenten en starters delen hun eigen verhaal. De eerste onderwijsbeurs vond plaats in oktober. De volgende onderwijsbeurzen worden gehouden op:

  • Onderwijsbeurs Noordoost - IJsselhallen Zwolle op 7 & 8 oktober 2022
  • Studiekeuzebeurs Midden - Jaarbeurs Utrecht op 25 & 26 november 2022
  • Studiekeuzebeurs West - Ahoy Rotterdam op 9 & 10 december 2022

Maritiem en Logistiek College De Ruyter zal daarnaast op de Studiekeuzebeurs West in Rotterdam samen met Scalda een eigen stand bemannen.
Meer informatie is te vinden op: www.lerenwerkenopenmetwater.nu

Gezamenlijke brochure

De gezamenlijke brochure van de maritieme sector en maritieme scholen voor de onderwijsbeurzen kun je hier inzien.

Omhoog