Studiebegeleiding

Studiebegeleiding

Het kan gebeuren dat het even allemaal niet zo lekker loopt met je opleiding. Er komt van alles op je af en je studie heeft daar last van. Denk aan persoonlijke problemen, zoals je gezondheid of je thuissituatie, of geldzaken die je opleiding belemmeren. Bij al deze problemen kun je hulp inroepen. Ook als je twijfelt aan je studiekeuze. Zodra je opleiding in gevaar komt, staan de begeleiders van school voor je klaar. Ze geven je tips en zoeken samen met jou naar de beste oplossingen. Het behalen van je diploma is de stip op de horizon.

De begeleiders ondersteunen, adviseren en begeleiden over:

Sociaal-emotionele begeleiding

Met sociaal-emotioneel bedoelen we: omgaan met jezelf en de ander. Als dat niet gaat zoals je eigenlijk zou willen dan kun je daar begeleiding bij krijgen. Een gesprek met je coach kan al veel helpen, maar bij lastigere problemen staan de intern begeleiders voor je klaar. Vaak kom je er samen uit tijdens gesprekken waarin tips en oplossingen centraal staan.

Persoonlijke problemen
Persoonlijke problemen hebben te maken met je gevoelens en emoties. Je krijgt het niet onder controle waardoor je er last van hebt. Denk aan faalangst, sombere gevoelens, verslaving, een vervelende gebeurtenis die je hebt meegemaakt of problemen bij je thuis. Hiervoor kun je contact opnemen met de intern begeleiders. Zij helpen je weer op de rit.

Sociale problemen
Het kan gebeuren dat je het niet altijd goed met anderen overweg kunt, omdat je bijvoorbeeld erg verlegen bent, niet tegen kritiek kunt of moeite hebt met samenwerken. Dit heb je wel nodig om je opleiding bij MLC De Ruyter succesvol af te ronden, want andere mensen heb je nodig in de maritieme en logistieke wereld. Gelukkig kun je ook daar hulp bij krijgen.

Geldzaken
Hoe ouder je wordt, hoe meer geldzaken er op je afkomen. Het kan lastig zijn om hier overzicht in te houden. Misschien heb je schulden of andere financiële problemen waardoor je kosten voor je opleiding niet kunt betalen. MLC De Ruyter is onderdeel van Scalda en daarom kun je bij stichting 'Vrienden van studenten Scalda' terecht. Deze stichting wil dat elke student zonder financieel problemen zijn of haar opleiding kan volgen. De intern begeleider van jouw opleiding weet hier meer over en samen kun je hulp aanvragen. Voor meer informatie: www.stichtingvvsscalda.nl  

Loopbaanbegeleiding

Je loopbaan is eigenlijk alles wat je doet vóór, tijdens en na je studie. De intern begeleider (ib-er) van MLC De Ruyter helpt je bij:

  • Vóór je opleiding:  als je nog niet weet welke opleiding voor jou het beste is.  
  • Tijdens je opleiding:  als je twijfelt of je opleiding wel de juiste is. 
  • Na de opleiding:  bij het kiezen van een vervolgopleiding, of bij het zoeken naar werk.

Wil je alleen informatie over een opleiding, een advies of een beroepskeuzeonderzoek? Ook dan kun je terecht bij de ib-er. Afhankelijk van wat je vraag precies is, kunnen zij je helpen met één of meer gesprekken, eventueel aangevuld met beroepskeuzetests.

Begeleiding bij eventuele handicap

We vinden het belangrijk dat studenten met een beperking, hiervan geen of minimale hinder ondervinden bij hun studie. We streven naar onderwijs op maat. De intern begeleiders kunnen je extra begeleiding geven en speciale voorzieningen of maatregelen voor je organiseren. Samen met jou, je ouders of verzorgers en je mentor wordt nagegaan hoe de begeleiding het beste kan worden geregeld. Hiervoor kunnen ook deskundigen van buiten MLC De Ruyter worden ingeschakeld. Door op onderstaande knoppen te klikken kom je bij meer informatie op de website van Scalda:

Overzicht basisondersteuningsprofiel

Overzicht begeleidingsarrangement

Begeleiding bij leerproblemen als dyslexie en dyscalculie

Dyslexie of dyscalculie kunnen flink in de weg zitten tijdens je studie. Bij MLC De Ruyter kunnen de toetstijd en de toetsvorm worden aangepast als je een faciliteitenkaart hebt. Deze krijg je als je een geldige verklaring hebt die is afgegeven door een deskundige onderzoeker. Soms kan ook voorleessoftware worden ingezet. Tijdens de Centrale Examens Nederlands, Engels en rekenen is een speciale dyslexie-versie beschikbaar. Ook is er een aangepast examen voor studenten met ernstige rekenproblemen.

Heb je nog geen verklaring, maar zijn er toch duidelijk tekenen dat je last hebt van dyslexie of dyscalculie, dan kunnen we daar onderzoek naar doen. In dit onderzoek gaat we na hoe jij met je lees-, spelling- of rekenproblemen zo goed mogelijk kunt omgaan in de les, tijdens toetsen en op de stage.

Bij (seksuele) intimidatie, discriminatie, agressie, geweld, beledigingen en pesten

(Seksuele) intimidatie? Discriminatie? Agressie? Geweld? Beledigingen? Pesten? Heb je als (oud) student of (oud) medewerker hiermee te maken (gehad), dan hoef je het er niet bij te laten zitten. Je kunt dan een vertrouwelijk gesprek voeren met een vertrouwenspersoon. Deze kan samen met jou naar een oplossing van het probleem toewerken. Eventueel kan hij/zij je ook helpen als je besluit een klacht in te dienen. Klik hieronder verder om op de site van Scalda meer te lezen:

Vertrouwenspersonen Scalda

Vertrouwenspersonen

De interne vertrouwenspersonen van MLC De Ruyter zijn intern begeleiders van Scalda, die deze taak specifiek toegewezen hebben gekregen en die zich regelmatig bijscholen op dit gebied. Bereikbaarheidsgegevens zijn vermeld in onderstaande tabel. Je mag er ook voor kiezen een interne vertrouwenspersoon van een andere locatie te benaderen. De externe vertrouwenspersonen zijn medewerkers van de Stichting Maatschappelijk Werk Oosterschelderegio. Klik op de knop om de contactgegevens te vinden:

Vertrouwenspersonen Scalda

Vragen? Stel ze (anoniem) aan BEAU

Soms heb je een vraag, maar heb je geen zin om dat persoonlijk te doen, dan kun je terecht bij BEAU. Jouw schriftelijke vraag komt terecht bij een intern begeleider (IB-er) van Scalda. Je gegevens worden strikt vertrouwelijk behandeld. Als het nodig is kan de intern begeleider samen met jou naar een oplossing van het probleem toewerken.

Je kunt ook de volgende externe bronnen raadplegen:

Omhoog