Maritiem en Logistiek College De Ruyter - Overeenkomsen en reglementen

Overeenkomsten en reglementen

Voordat je kunt starten met een opleiding zijn er een aantal documenten die je moet invullen, bijvoorbeeld de praktijkovereenkomst als je bij een bedrijf aan de slag gaat.

Wist je dat je als student ook allerlei rechten en plichten hebt? Deze vind je terug in het studentenstatuut. Heb je vragen over hoe toetsen en examens worden afgenomen? Je vindt het onder Examinering. Hieronder vind je meer informatie per onderwerp.

  Examinering

  In het examenreglement zijn de regels opgenomen die gehanteerd worden bij het afnemen van kwalificerende toetsen en examens. Heb je klachten of bezwaren tegen beslissingen dan kan je je richten tot de secretaris van de examencommissie van jouw onderwijscluster.

  Bekijk hier het examen reglement

  Studentenstatuut

  Wist je dat in het studentenstatuut de rechten en plichten van de studenten zijn vastgelegd? Daarnaast bevat het de daaruit voortvloeiende verplichtingen voor het College van Bestuur, de schoolleiding en andere geledingen, voor zover deze niet al voortvloeien uit andere geldende regelingen en overeenkomsten.

  Bekijk hier het studentenstatuut

  Praktijkovereenkomst

  Heb je een erkend leerbedrijf gevonden en wordt er een arbeidscontract getekend, dan wordt de periode van praktijkleren vastgelegd in een overeenkomst tussen de school, jezelf en het leerbedrijf. In deze overeenkomst staan de rechten en plichten van de verschillende partijen vermeld. Zo'n overeenkomst wordt een BPV-overeenkomst of praktijkovereenkomst (POK) genoemd.

  Meer over de praktijkovereenkomst

  Onderwijs- en examenregelingen

  De onderwijs- en examenregeling (OER) is een regeling waarin de school de programmering van de onderwijsactiviteiten en de examinering verantwoordt en vastlegt. In het algemene deel lees je algemene informatie die voor alle opleidingen geldt. De informatie van jouw opleiding vind je in het specifieke deel van de OER.

  Omhoog