Maritiem en Logistiek College De Ruyter - Over het mbo

Over het mbo

Maritiem en Logistiek College De Ruyter is een onderdeel van Scalda. Bij Maritiem en Logistiek College De Ruyter kun je terecht voor een mbo-opleiding in de beroepsrichtingen “Scheepvaart” en “Transport en Logistiek”. Op de website van Scalda vind je algemene informatie over het mbo en over jouw rechten en plichten als mbo-student:

Welke niveaus heb je in het mbo?

Binnen het mbo zijn er vier niveaus met elk hun eigen toelatingseisen:

  • Niveau 1 (Assistentenkwalificatie of Assistent-opleiding)
  • Niveau 2 (Basisberoepskwalificatie of Basisberoepsopleiding)
  • Niveau 3 (Vakkwalificatie of Vakopleiding)
  • Niveau 4 (Middenkaderkwalificatie of Middenkader-/Specialistenopleiding)

Meer over de verschillende niveaus

Wat is het verschil tussen BOL en BBL?

BOL staat voor Beroeps Opleidende Leerweg. Je gaat de hele week naar school, maar loopt ook een aantal periodes stage.  BBL staat voor Beroeps Begeleidende Leerweg, je werkt en leert tegelijkertijd. Naast je baan ga je 1 of 2 dagen naar school. Ontdek meer over BOL en BBL

Hoe ziet de opbouw van een opleiding eruit?

Ieder opleidingsjaar bestaat uit 1.600 studiebelastingsuren. Die uren zijn verdeeld over onderwijs dat je volgt op school onder begeleiding (bijvoorbeeld in de klas of in een open leercentrum), je stage in een leerbedrijf (de beroepspraktijkvorming) en zelfstudie. De uren die je nodig hebt voor zelfstudie kunnen per persoon verschillen. Daarnaast bestaat een mbo-opleiding bestaat uit een kwalificatie, aangevuld met keuzedelen. Lees meer over de opbouw van een opleiding

Wat is de kwalificatieplicht?

Je blijft als leerling volledig leerplichtig tot het einde van het schooljaar waarin je zestien jaar wordt. Na de beëindiging van de volledige leerplicht gaat de kwalificatieplicht gelden als je:

  • nog geen 18 jaar bent;
  • nog geen startkwalificatie hebt gehaald;
  • de volledige leerplicht achter de rug hebt.
  • een startkwalificatie is een diploma op havo-, vwo- of mbo-2 niveau.

Meer over de kwalificatieplicht

Wat is BPV?

“Beroepspraktijkvorming” (kortweg: bpv) is de term die in het mbo wordt gebruikt om je stage aan te duiden. In alle beroepsopleidingen komt BPV voor, dit is zo geregeld in de Wet Educatie Beroepsonderwijs (WEB). Tijdens de BPV maken studenten kennis met de reële beroepspraktijk. Ook kunnen ze vanuit school extra opdrachten mee krijgen om tijdens de BPV uit te voeren. Meer over stage lopen binnen in het mbo

Let op! De opzet van de stages voor de richting Scheepvaart wijken af van deze algemene opzet, omdat je voor je stage voor een langere periode aaneengesloten aan boord van een schip verblijft. Specifieke informatie over bpv binnen Maritiem en Logistiek College De Ruyter vind je op de opleidingspagina's.

Van havo naar mbo

Ben je havist, en wil je de schoolbanken verruilen voor een opleiding waar je meer toekomt aan de praktijk? Ook dan kan het mbo voor jou een goede keuze zijn – als praktijkgerichte tussenstap naar het hbo of als voorbereiding op een mooie loopbaan in de door jou gekozen richting. Je bent in toelaatbaar in het mbo met een overgangsbewijs naar havo 4 of havo 5. Benieuwd wat de voordelen zijn van een mbo-opleiding?

Bekijk hier de voordelen

Omhoog