Maritiem en Logistiek College De Ruyter - financien en verzekeringen

Financiën en verzekeringen

Studeren kost geld. Denk bijvoorbeeld aan lesgeld en de kosten van materialen, boeken en licenties. Afhankelijk van jouw leeftijd kun je in aanmerking komen voor studiefinanciering en andere toeslagen.

Schoolkosten

Bij het volgen van een opleiding krijg je te maken met verschillende schoolkosten. Om jou te helpen hebben we een overzicht gemaakt met waar deze kosten uit bestaan (les- of cursusgeld, schookosten) en onder welke voorwaarden je geld terug kan krijgen (restitutieregeling)

Les- en cursusgeld

Jaarlijks worden de les- en cursusgelden vastgesteld door het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Als je op 1 augustus 18 jaar of ouder bent en een beroepsopleidende leerweg volgt in het middelbaar beroepsonderwijs (mbo), dan moet je lesgeld betalen. Volg je een deeltijd mbo-opleiding of een opleiding in de beroepsbegeleidende leerweg (bbl) en ben je op 1 augustus 18 jaar of ouder? Dan moet je cursusgeld betalen. Ben je op 1 augustus jonger dan 18 jaar, dan hoeft dat niet. Meer over les- en cursusgeld

Restitutieregeling

Leermiddelen worden aangeschaft via de MBOwebshop. Deze restitutieregeling is alleen van toepassing voor de Scalda eigen artikelen. De Scalda eigen artikelen zijn in de MBOwebshop te herkennen aan het Scalda logo. Voor alle andere artikelen zijn de voorwaarden van de MBOwebshop van toepassing. Het aanvragen van restitutie kan van toepassing zijn bij uitschrijving of wisseling van opleiding. Restitutie van niet Scalda artikelen dient de student zelf aan te vragen via de MBOwebshop. Meer informatie over de restitutieregeling

Studiefinanciering en tegemoetkoming

Als je 18 jaar of ouder bent en je volgt voltijd een opleiding in het beroepsonderwijs (beroepsopleidende leerweg), dan heb je in principe recht op studiefinanciering. Daarnaast zijn er wellicht ook aandere toeslagen en voorzieningen waar je gebruik van kunt maken zoals een OV-studentenkaart.

Werkwijzer mbo studentenfonds

Vanaf 1 augustus 2021 treedt het mbo-studentenfonds in werking, wat een onderdeel is van de Wet versterken positie mbo-studenten. Deze wetgeving vervangt de huidige regeling minima gezinnen, welke als onderdeel is opgenomen in de nieuwe regelgeving. Meer over de werkwijzer mbo-studentenfonds

Tegemoetkoming studiekosten

Mogelijk heb je recht op tegemoetkoming in je studiekosten. Of dat het geval is, hangt af van je leeftijd en van het soort onderwijs dat je gaat volgen. Kom je hiervoor in aanmerking, dan moet je een aanvraag indienen bij de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO). Meer over de tegemoetkoming studiekosten

Kinderbijslag

Ouders van kinderen jonger dan 18 jaar kunnen kinderbijslag krijgen. Voor het krijgen van kinderbijslag voor kinderen van 16 jaar of ouder, gelden wel bepaalde voorwaarden. Zo moet je voltijd onderwijs volgen en bezig zijn met het behalen van een zogenaamde startkwalificatie. Dat is een diploma van de havo, het vwo of van mbo-niveau 2 of hoger. Kinderbijslag wordt verstrekt door de Sociale Verzekeringsbank (SVB). Op de website van de SVB is alle informatie te vinden svb.nl/nl/kinderbijslag.

Zorg- en huurtoeslag

Wist je dat je een bijdrage kunt krijgen van de overheid voor de kosten van jouw zorgverzekering? Vanaf 18 jaar kom je in aanmerking voor zorgtoeslag. Woon jij op jezelf en betaal je huur? Dan is de kans groot dat je in aanmerking komt voor huurtoeslag. Huurtoeslag is een bijdrage van de overheid om jouw huur te betalen. Bekijk of je in aanmerking komt

Belastingteruggave

Heb je een (bij)baantje? Dan is de kans groot dat je in aanmerking komt om jouw betaalde inkomstenbelasting terug te vragen via een belastingaangifte.

Als je een (bij)baantje hebt dan betaal je loonheffing over jouw loon. In het volgende kalenderjaar kun je bij de Belastingdienst aangifte doen over het afgelopen jaar. Dit betekent dat de Belastingdienst controleert of het bedrag dat je aan loonheffing hebt betaald klopt. Als je teveel hebt betaald dan krijg je dit terug. Kijk voor meer informatie op de website van de Belastingdienst.

Verzekeringen

Scalda heeft collectieve verzekeringen voor haar studenten afgesloten. Daarnaast dien je zelf over een zorgverzekering te beschikken, waarvoor je vanaf je 18de verplicht premie moet betalen.

Verzekeringsmogelijkheden

Scalda heeft voor haar studenten en werknemers een collectieve aansprakelijkheidsverzekering, een ongevallen- en reisverzekering afgesloten. Deze verzekeringen gelden voor alle ingeschreven deelnemers van Scalda; voor BBL-deelnemers ten tijde dat zij op school aanwezig zijn. Meer informatie over alle verzekeringsmogelijkheden

Omhoog