Aanmelden en toelating mbo

Alles over toelating

Als je je vóór 1 april hebt aangemeld, dan is de Wet Toelatingsrecht Mbo van toepassing. Je bent dan verzekerd van een plek in de opleiding van je keuze als je voldoet aan deze voorwaarden: 

 • Jouw aanmelding is uiterlijk op 1 april ontvangen door Maritiem en Logistiek College De Ruyter. 
 • Je hebt deelgenomen aan het verplichte kennismakingstraject van de opleiding. 
 • Je kunt je tijdens het kennismakingstraject legitimeren met een geldig identiteitsbewijs (identiteitskaart, paspoort of verblijfsdocument). 
 • Je voldoet, bij de start van het nieuwe schooljaar, aan de vooropleidingseisen. 
 • Je voldoet aan de aanvullende toelatingseisen (indien van toepassing). 

Toelatingseisen per niveau 

Het mbo kent vier niveaus, niveau 1 tot en met 4. Elk niveau heeft zijn eigen toelatingseisen. Je toelating tot een opleiding wordt bepaald door het diploma van je vooropleiding. Heb je de juiste vooropleiding, dan ben je toelaatbaar voor de opleiding van jouw keuze. Voor sommige opleidingen kunnen afwijkende toelatingseisen gelden. Raadpleeg de opleidingspagina's voor meer informatie. 

Niveau 1 - Entreeopleiding

 • je kunt een Entreeopleiding volgen als je minimaal 16 jaar op 1 augustus;
 • je het voortgezet (speciaal) onderwijs zonder diploma hebt verlaten;
 • je in staat bent een mbo-opleiding niveau 1 af te ronden.

Niveau 2 - Basisberoepsopleiding

 • je kunt een niveau 2 opleiding volgen als je een vmbo-diploma hebt van de basisberoepsgerichte leerweg met een van de verplichte sectorvakken;
 • ​een mbo-diploma niveau 1.

Niveau 3 - Vakopleiding

 • je kunt een niveau 3 opleiding volgen als je een vmbo-diploma hebt van de kaderberoepsgerichte, gemengde of theoretische leerweg met een van de verplichte sectorvakken;
 • je een overgangsbewijs naar havo 4 hebt.

Niveau 4 - Middenkader-/Specialistenopleiding

 • je kunt een middenkaderopleiding volgen als je een vmbo-diploma hebt van de kaderberoepsgerichte, gemengde of theoretische leerweg met een van de verplichte sectorvakken;
 • als je een overgangsbewijs naar havo 4 hebt;
 • je kunt een specialistenopleiding volgen als je een mbo-diploma niveau 3 of 4 nodig. In sommige gevallen kun je ook een specialistenopleiding volgen met een mbo-diploma niveau 2.

Let op! Check altijd de toelatingseisen van de opleiding. Sommige opleidingen hebben aanvullende toelatingseisen. Als dit bij de opleiding van jouw keuze het geval is, dan adviseren wij je om je ook aan te melden voor een tweede opleiding. Als je niet aan de aanvullende toelatingseisen voldoet, heb je alvast nagedacht over een alternatief.  

Ook na 1 april kun je nog aanmelden

Ook na 1 april ben je van harte welkom bij Maritiem en Logistiek College de Ruyter. Wij plaatsen je graag in de opleiding van je keuze. Maar helaas kunnen wij dit niet garanderen, omdat je gekozen opleiding misschien al vol zit. Je kunt dan geen beroep meer doen op het recht tot toelating zoals dat in de wet is geregeld. 

Hulp nodig of vragen? 

Neem gerust contact op met ons met vragen over je aanmelding. Mail naar [email protected] of bel met 0115-641600. 

Omhoog